?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 甉|癄Q电机的三角形接法和星Ş接法各有什么好?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="涓夎褰㈡帴绾挎椂锛屼笁鐩哥數鏈烘瘡涓€涓粫缁勬壙鍙楃嚎鐢靛帇锛?80V锛夛紝鑰屾槦褰㈡帴绾挎椂锛岀數鏈烘瘡涓€鎵垮彈鐩哥數鍘嬶紙220V锛夛紝220绾垮湀缁曠粍鑰愬帇浣庛€傚湪鐢垫満鍔熺巼鐩稿悓鐨勬儏鍐碉紝瑙掓帴鐢垫満鐨勭粫缁勭數娴佽緝鏄熸帴鐢垫満鐢垫祦灏忥紝鏇磋兘鍑忓皯鍙戠儹銆佹崯鑰?.."><meta name="keywords" content="鐢垫満,涓夎褰㈡帴娉?鏄熷舰鎺ユ硶"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.taminglily.com">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a href="http://bbs.taminglily.com/" target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a href="http://v.taminglily.com/">视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"></li> <li class="nav_font"></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.taminglily.com/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a href="http://xnyqc.taminglily.com/" class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://xzndq.taminglily.com/" class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://kcd.taminglily.com/" class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a href="http://xjqr.taminglily.com/" class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://xgf.taminglily.com/" class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a href="http://zdh.taminglily.com/">自动?/a></li><li><a href="http://wlw.taminglily.com/">物联|?/a><a href="http://yjs.taminglily.com/">云计?/a><a href="http://jnhb.taminglily.com/">节能环保</a></li><li><a href="http://wyq.taminglily.com/">E_?/a><a href="http://bpq.taminglily.com/">变频?/a><a href="http://www.taminglily.com/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a href="http://dydq.taminglily.com/">低压电器</a><a href="http://zgydq.taminglily.com/">高压电器</a><a href="http://dxdl.taminglily.com/">늺늼</a></li><li><a href="http://dlq.taminglily.com/">断\?/a><a href="http://blz.taminglily.com/">遉K?/a><a href="http://dldl.taminglily.com/">电力늼</a></li><li><a href="http://jdq.taminglily.com/">l电?/a><a href="http://dqkg.taminglily.com/">隔离开?/a><a href="http://txdl.taminglily.com/">通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a href="http://yqyb.taminglily.com/">仪器仪表</a><a href="http://wjgj.taminglily.com/">五金工具</a><a href="http://fbdq.taminglily.com/">防爆电器</a></li><li><a href="http://dnb.taminglily.com/">电能?/a><a href="http://ddgj.taminglily.com/">电动工具</a><a href="http://fbd.taminglily.com/">防爆?/a></li><li><a href="http://llj.taminglily.com/">量?/a><a href="http://dggj.taminglily.com/">电工工具</a><a href="http://fbkg.taminglily.com/">防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a href="http://jzdq.taminglily.com/">建筑电器</a><a href="http://dpdsb.taminglily.com/">输配电设?/a><a href="http://dzyqj.taminglily.com/">电子元器?/a></li><li><a href="http://pdx.taminglily.com/">配电?/a><a href="http://byq.taminglily.com/">变压?/a><a href="http://cgq.taminglily.com/">传感?/a></li><li><a href="http://mbkg.taminglily.com/">面板开?/a><a href="http://dljj.taminglily.com/">电力金具</a><a href="http://jcdl.taminglily.com/">集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.taminglily.com/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄Q电机的三角形接法和星Ş接法各有什么好?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q川哥工控界自媒?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/8/13 16:41:02</span><input type="hidden" id="ID" value="100901656"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Q电机的三角形接法和星Ş接法各有什么好处]:三角形接U时Q三相电机每一个绕l承受线电压Q?80VQ,而星形接U时Q电机每一承受相电压(220VQ,220U圈l组耐压低。在甉|功率相同的情况,角接甉|的绕l电较星接甉|甉|,更能减少发热、损?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 三角形接U时Q三相电机每一个绕l承受线电压Q?80VQ,而星形接U时Q电机每一承受相电压(220VQ,220U圈l组耐压低?</p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 在电机功率相同的情况Q角接电机的l组甉|较星接电机电小Q更能减发热、损耗?</p> <p style="text-indent:2em;"> 当电机接成星形运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电仅仅是三角形v动的三分之一左右。三角Ş起动时电是额定甉|?Q?倍,但{矩大Q对{矩电机星形连接更合适?</p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 型甉|Q?KW以下Q大部䆾采用Y型接法,大型甉|通常均采用三角Ş接法Q也可做为大型电机星三角减压起动Q当甉|接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电仅仅是三角形v动的三分之一左右?</p> <p style="text-indent:2em;"> 星Ş接法是三相电接到每个l组的一端,另一端接在一赗这h个绕l可以获?20V的相电压?</p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 三角接法是每个绕l按序首尾相连形成一个三角ŞQ三相电接在三角形的角上。这h个绕l可以获?80V的线电压?</p> <p style="text-indent:2em;"> 如果甉|的额定相电压?20VQ就用星形接法。如果是380Vq三角接法。特别的Q如果电机是属于额定相电?80VQ那么可以用星Ş接法220V降压启动Q启动完成切换到三角接法?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.taminglily.com/kindeditor/img/20190813/20190813163959_2164.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 1、三角Ş接线Ӟ三相甉|每一个绕l承受线电压Q?80VQ,而星形接U时Q电机每一承受相电压(220VQ,220U圈l组耐压低?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、在甉|功率相同的情况,角接甉|的绕l电较星接甉|甉|,更能减少发热、损耗?</p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 3、当甉|接成星Şq行时v动{矩仅是三角Ş接法的一半,但电仅仅是三角形v动的三分之一左右。三角Ş起动时电是额定甉|?Q?倍,但{矩大Q对{矩电机星形连接更合适,对大转矩、大功率甉|三角形连接更合适?</p> <p style="text-indent:2em;"> 4、三角Şq接Ӟ甉|相电压等于线电压Q线甉|{于根号3倍的相电?</p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 5、星形连接时Q线电压是相电压的根?倍,而线甉|{于相电?</p> <p style="text-indent:2em;"> 6、一?KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。一般地Q大?5kw的电动机需要星形启动角形运行,以降低启动电?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1甉|三角形接法时因ؓ没有中性点Q具体方法是甉|的三相绕l的头与ֈ别连接,q时只有一U电压等U,U电压等于相电压Q线甉|{于相电的U?Q?3倍, </p> <p style="text-indent:2em;"> 2甉|星Ş接法时因为有中性点Q电Z般都是三相对U负载所以一般不引出中性线Q,具体Ҏ是电机的三相l组的三条尾q接在一P三条头接甉|Q这时有两种电压{Q即U电压和相电压,且线电压{于相电压的U?.73倍,U电等于相甉|?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3需要注意的是本来星形接法的甉|不能接成三角形,Q如果接成三角ŞQ这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)?</p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 4同样本来三角形接法的甉|不能接成星ŞQ(如果接成星ŞQ这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么q时属于q蝲状态,旉一长也必然烧毁甉|Q?</p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 5在我国一?-4KWQ千瓦)以下较小甉|都规定接成星形,以上较大甉|都规定接成三角Ş?</p> <p style="text-indent:2em;">պŷһֵĻ 6Z么较大功率电机都接成三角形,好处是轻载启动时Qؓ了方侉K压启?启动时接成星形,q行时换接成三角形,甉|启动旉极短接成星Ş没关p,好处是启动电可以降低到1/3{) </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@taminglily.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/190823/AD100903950_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器短\L试验</a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903948_1.html" target="_blank">甉|癄QLED防爆灯系列中的双面方位灯</a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903947_1.html" target="_blank">甉|癄Qparkerzօ溢流阀PA10</a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903946_1.html" target="_blank">甉|癄QVecTor可编E控制器TCX</a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903945_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力表的检定方?/a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903944_1.html" target="_blank">甉|癄QWIKA威卡温度变送器TR30</a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903943_1.html" target="_blank">甉|癄Q安装剩余电保护器使用说明</a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903941_1.html" target="_blank">甉|癄Q双通道数字气压表注意安全事?/a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903940_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器调试Q空载,带蝲试运行的</a></li><li>· <a href="/text/32/190823/AD100903937_1.html" target="_blank">甉|癄Q自动化仪表常见故障及维?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903950_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器短\L试验</a></li><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903948_1.html" target="_blank">甉|癄QLED防爆灯系列中?/a></li><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903947_1.html" target="_blank">甉|癄Qparkerzօ溢流阀P</a></li><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903946_1.html" target="_blank">甉|癄QVecTor可编E控制器</a></li><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903945_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力表的检定方?/a></li><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903944_1.html" target="_blank">甉|癄QWIKA威卡温度变送器</a></li><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903943_1.html" target="_blank">甉|癄Q安装剩余电保护器</a></li><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903941_1.html" target="_blank">甉|癄Q双通道数字气压表注</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/11/190812/AD100901627_1.html" target="_blank">《如何成Z名合D能工E师</a></li><li>·<a href="/text/32/190802/AD100900946_1.html" target="_blank">甉|癄Q污水计量表量污水</a></li><li>·<a href="/Article/15/190729/AD100900667_1.html" target="_blank">cbb电容有哪些规?/a></li><li>·<a href="/Article/15/190729/AD100900666_1.html" target="_blank">如何量压敏电阻的好?/a></li><li>·<a href="/Article/8/190725/AD100900417_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器噪声ȝ ?/a></li><li>·<a href="/Article/15/190724/AD100900373_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器噪音ȝ</a></li><li>·<a href="/text/32/190722/AD100900275_1.html" target="_blank">甉|癄QVERSA Bpd气动?/a></li><li>·<a href="/text/32/190722/AD100900274_1.html" target="_blank">甉|癄QVERSA VQTpd늣</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.taminglily.com/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.taminglily.com/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.taminglily.com/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.taminglily.com/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.taminglily.com/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.taminglily.com/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.taminglily.com/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.taminglily.com/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(taminglily.comQ?/p><p><a href="http://www.taminglily.com">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.taminglily.com/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.taminglily.com/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.taminglily.com/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.taminglily.com/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.taminglily.com/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.taminglily.com/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.taminglily.com/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.taminglily.com/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.taminglily.com/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.taminglily.com/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务: q告合作: 关键词推q? 战略合作: 新闻投稿:<p>պŷһֵĻ中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39983999 传真Q?21-39983888 邮编Q?01812 信箱Qcn@taminglily.com新闻投稿邮箱Qnews@taminglily.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>